Hydrocefalus

Hydrocefalus hos vuxna


Hydrocefalus hos vuxna


Hydrocefalus orsakas av en störning i ryggmärgsvätskans cirkulation samt en vidgning av hjärnans kamrar (ventriklar) och drabbar både barn och vuxna. Hos vuxna ger sjukdomen upphov till gång- och balanssvårigheter, mental svikt och vattenkastningsbesvär. Uppemot 2 % av alla individer över 65 år kan lida av hydrocefalus.

Sjukdomen kan behandlas med en neurokirurgisk operation, vanligen en shuntoperation, vid vilken ryggmärgsvätskan leds från hjärnan till buken eller hjärtats förmak via en silikonslang. Behandlingsresultaten är goda med betydande förbättring i symtom och livskvalitet hos 50-80 % av patienterna.
 

Hydrocefalus hos vuxna är betydligt vanligare än vad som är allmänt känt. Syftet med registret är att få en samlad nationell erfarenhet av sjukdomen med fokus på utredning, behandling, uppföljning av behandlingsresultat samt förekomst av komplikationer. På detta sätt kan vården förbättras för den enskilde patienten genom utveckling av vetenskapligt baserade vårdprogram för en effektivare och säkrare vård.

Specifika syften med registret:
•    Att samla utvald information om i Sverige boende vuxna personer med hydrocefalus.
•    Att utvärdera behandlingseffekt och uppnådd livskvalitet av behandling.
•    Att följa förekomst av komplikationer efter kirurgisk behandling.
•    Att bidra till att vården för vuxna patienter med hydrocefalus har en jämn fördelning med hög kvalitet i hela landet.
•    Att bidra till förbättrad kvalitetskontroll och verksamhetsuppföljning samt genomförandet av forskningsstudier, utvecklings- och förbättringsarbete.