Hydrocefalus-Kontakt

Hydrocefalus - Kontakt

Hydrocefalus - Kontakt

Delregisteransvarig

Sara Qvarlander
E-post: sara.qvarlander@regionvasterbotten.se

Patientföreträdare

Curt Wiklund
Telefon: 0702340917
E-post: cw@euse.se

 

 

 

 

Styrgrupp

Curt Wiklund
patientrepresentant

Fredrik Lundin
Linköpings universitetssjukhus Linköping​

Frida Allansson
Örebro Universitetssjukhuset Örebro

Johan Virhammar
Akademiska sjukhuset Uppsala

​Johanna Rydja
Linköpings universitetssjukhus Linköping

Lisa Arvidsson
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Mats Tullberg
Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Sara Qvarlander
Norrlands universitetssjukhus Umeå

Ola Norbäck
Örebro Universitetssjukhuset Örebro

William Hansson
Norrlands universitetssjukhus Umeå