Hydrocefalus-Behandling

Hydrocefalus - Behandling

Hydrocefalus - Behandling

Normaltryckshydrocefalus (iNPH) behandlas med en neurokirurgisk operation, oftast en shuntoperation, vid vilken ryggmärgsvätskan leds från hjärnan via en silikonslang till buken eller hjärtats förmak. Vid obstruktiv hydrocefalus räcker det ofta att öppna en passage mellan hjärnans kamrar, s.k. stomi.

Behandlingsresultaten är goda med betydande förbättring i symtom och livskvalitet hos 50-80 % av patienterna. Operationstekniken har förbättrats genom åren och andelen komplikationer är idag c:a 20 %.  Av dessa är en stor andel är mindre allvarliga komplikationer som går att åtgärda utan operation. 


 Behandling