Hydrocefalus-Statistik från registerdata

Hydrocefalus - Statistik från registerdata

Hydrocefalus - Statistik från registerdata

Visualiserings och Analysplattform (VAP)

Hydrocefalusregistret har en webbaserad plattform för live -visualisering och interaktiv statistisk analys av insamlade data. Systemet byggs på fördefinierade analystyper som kontrolleras genom ett grafiskt användargränssnitt.

Automatiska rapporter är fördelade i olika funktionskategorier som innehåller ett flertal analyser, anpassade till användares behov.

På länkarna nedan kan du ta del av sammanställd statistik från hydrocefalusregistret. '

  • Välj själv vilken population som du vill titta på, och om du vill jämföra mot nationen eller inte.
  • Därefter kan du välja de parametrar som du är intresserad av, samt för vilka operationsår som sammanställningarna ska visas.

Du kan även ladda ner respektive graf genom att klicka på länkarna nedan:bruk. 

Vården i Siffror

Svenska neuroregister/Hydrocefalus finns i Vården i Siffror, Väntetid från remiss till operation för patienter med idopatisk normaltryckshydrocefalus.