Hydrocefalus-Statistik från registerdata

Hydrocefalus - Statistik från registerdata

Hydrocefalus - Statistik från registerdata

På länkarna nedan kan du ta del av sammanställd statistik från hydrocefalusregistret. Välj själv vilken population som du vill titta på, och om du vill jämföra mot nationen eller inte. Därefter kan du välja de parametrar som du är intresserad av, samt för vilka operationsår som sammanställningarna ska visas. Du kan även ladda ner respektive graf i HD-kvalitet för eget bruk.