Statistik

Statistik

Diagnosspecifik statistik finns på ett urval av diagnoser, se respektive delregister. 

MS-registret, Parkinsson-registret och hydrocefalusregistret har skapat en webbaserad plattform för live -visualisering och interaktiv statistisk analys av insamlade data s.k. VAP. Systemet byggs på fördefinierade analystyper som kontrolleras genom ett grafiskt användargränssnitt. 

Svenska neuroregister finns i Vården i Siffror. Vården i siffror är regionernas gemensamma samlingsplats för löpande publicering av data kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Den är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården och ger ett faktaunderlag för dialog och analys.

Här finns indikatorer och mått om allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och om hur patienterna upplever vården. Data finns för Hydrocelusregistret, MS-registret och snart Parkinsons sjukdom.

Neurodashboard  visar ett urval av centrala parametrar inkluderande antal registreringar, datatäthet, behandlingar och utfallsmått och kan anpassas efter behov. Funktionen finns tillgängligt i registret för epilepsi, inflammatorisk polyneuropati, motorneuronsjukdom, multipel skleros/Neuromyelitis Optica, myastenia gravis, narkolepsi, Parkinsons sjukdom och svår neurovaskulär huvudvärk. 

För mer detaljerad information, se Utdatatjänster under Utbildning

Svenska neuroregister samarbetar också med med Registerservice på Socialstyrelsen och jämför data med Patient-registret (PAR).