Årsrapport Svår neurovaskulär huvudvärk

Årsrapport svår neurovaskulär huvudvärk

Årsrapport svår neurovaskulär huvudvärk

Svår neurovaskulär huvudvärksregistrets årsrapport för 2022 redovisar bland annat vilka parametrar som registreras i registret, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även effekten av registrets insatser i vården och prioriterade utvecklingsområden för registret.

Svår neurovaskulär huvudvärk årsrapport 2022 (pdf, 2,3 MB).

Hela Svenska neuroregisters årsrapport med alla 10 delregister finns på sidan dokument.
Välkommen att kontakta oss på info@neuroreg.se om du söker en äldre årsrapport.