Information till ny användare

Information till ny användare

Inloggning

Användarbehörighet (användarnamn och lösenord) till Svenska neuroregister sköts av din registersamordnare på din enhet. Vi rekommenderar i första hand att man använder e-tjänstekort vid inloggning, detta är både enklare och säkrare, klicka bara på inlogg med SITHS.

Första gången måste man dock på uppmaning uppge användarnamn och lösenord.:

  1. Inloggning sker via vår hemsida www.neuroreg.se, klicka på "Logga in" längst upp till höger på skärmen > välj Svenska neuroregister i listan.
  2. Logga in med användarnamn och lösenord.
  3. Bocka i sms för att få verifieringsnyckel som sms till din mobil. Det går även att välja mail och då skickas verifieringsnyckeln till den e-post-adress du angivit i samband med att du fick din behörighet.
  4. Skriv in de 9 siffror du fick via sms/e-post och klicka på verifiera nyckel.
  5. Väl inloggad behöver du ändra ditt lösenord genom att gå in under ”Mitt konto” (långt ned till vänster) och ”Editera användare”, ange ditt nya lösenord och bekräfta lösenordet en andra gång. Där kan du också ändra ditt användarnamn om du vill.
  6. Använd sedan i första hand ditt e-tjänstekort (SITHS-kort) för inloggning då det är säkrare och smidigare.

Information till patienter

Viktigt är att patienten får den skriftliga patientinformationen som är framtagen för just din enhet (uppdaterad enligt GDPR). Det ligger både en generell patientinformation samt en som är ”ändringsbar” där enheten kan fylla i er enhets uppgifter. Generell information finns även på några andra språk.

Alla versioner av Patientinformationen finns under Dokument

Vad är Opt-out?

Svenska neuroregister använder inte ”aktivt samtycke” utan det som kallas Opt-out.
Det betyder att man kan registrera uppgifter om patienten efter det att patienten fått information om Svenska neuroregister som kvalitetsregister och därefter inte aktivt frånsagt sig deltagande. Patienter behöver alltså inte säga ”ja” till att medverka. Lite slarvigt har vi historiskt kallat detta för samtycke men ut juridiskt perspektiv är det inte samtycke vi använder. Under medgivande inne i registret finns det tre val, se nedan.Klicka i översta alternativet om patienten har fått information och medverkar i registret. 
Vårdgivare är lokalt personuppgiftsansvariga (LPUA) för sin behandling av personuppgifter i ett kvalitetsregister och har därmed en informationsskyldighet enligt både patientdatalagen och dataskyddsförordningen.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas, ska den lämnas så snart som möjligt därefter (7 kap. 3 § patientdatalagen).

Om patienten aktivt säger nej till att bli registrerad i registret efter att patienten fått information gäller s.k. Opt-out. Denna opt-out är reglerad i 7 kap 3 § patientdatalagen. Data stannar kvar i beslutsstödet för att användas som underlag vid vård och behandling på inrapporterande klinik/enhet. Välj då alternativ tre, Patienten har tackat nej till att medverka i kvalitetsregistret och data därifrån kan därför inte användas i kvalitetsarbetet utan bara för vård och behandling. Uppgifter om patienten stannar på enheten och ingår alltså inte då man gör uttag av data från kvalitetsregistret.

Kom igång och registrera

Under rubriken informationsfilmer hittar du inom hur man registrerar en ny patient, söker efter en befintlig patient och öppnar dennes patientprofil samt hur man registrerar en ny vårdkontakt.

Informationssäkerhet vid hantering av personuppgifter

Tänk på att det är viktigt att du vidtar största möjliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och data, vänligen läs noggrant igenom bifogat dokument.

Juridik och regelverk

Du hittar information om Juridik och regelverk för kvalitetsregister på www.kvalitetsregister.se.

Frågor och support

Hör gärna av dig om du har några funderingar eller något är oklart.

Telefonnummer till support: 08-524 832 29
E-post: info@neuroreg.se

Du kan också kontakta våra nationella koordinatorer: 

Koordinator för Svenska neuroregister, Lillemor Bergström, Tel: 08-123 131 34,
E-post: lillemor.bergstrom@sll.se

Koordinator för Parkinson-registret, Ulrika Mundt-Petersen, Tel: 046-17 15 31,
E-post: ulrika.mundt-petersen@med.lu.se

Koordinator för MS-registret, Anna Cunningham, Tel: 070-221 63 82,
E-post: anna.cunningham@sll.se

Koordinator för övriga delregister, Eva-Carin Jacobsson, Tel: 08-585 830 42,
E-post: eva-carin.jacobsson@sll.se