Information till ny användare

Information till ny användare

Inloggning

Användarbehörighet till Svenska neuroregister sköts av din registersamordnare på din enhet. Vi rekommenderar i första hand att man använder e-tjänstekort vid inloggning, klicka bara på inlogg med SITHS. Första gången måste man dock på uppmaning uppge användarnamn och lösenord.

Inloggning sker via vår hemsida www.neuroreg.se, klicka på "Logga in" längst upp till höger på skärmen > välj Svenska neuroregister i listan.

Information till patienter

Viktigt är att patienten får den skriftliga patientinformationen som är framtagen för just din enhet (uppdaterad enligt GDPR). Det ligger både en generell patientinformation samt en som är ”ändringsbar” där enheten kan fylla i er enhets uppgifter. Generell information finns även på några andra språk.

Alla versioner av Patientinformationen finns under Dokument

Vad är Opt-out?

Svenska neuroregister använder inte ”aktivt samtycke” utan det som kallas Opt-out.
Det betyder att man kan registrera uppgifter om patienten efter det att patienten fått information om Svenska neuroregister som kvalitetsregister och därefter inte aktivt frånsagt sig deltagande. Patienter behöver alltså inte säga ”ja” till att medverka. Lite slarvigt har vi historiskt kallat detta för samtycke men ut juridiskt perspektiv är det inte samtycke vi använder. 

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas, ska den lämnas så snart som möjligt därefter (7 kap. 3 § patientdatalagen).

Om patienten aktivt säger nej till att bli registrerad i registret efter att patienten fått information gäller s.k. Opt-out. Denna opt-out är reglerad i 7 kap 3 § patientdatalagen. 

Kom igång och registrera

Under rubriken informationsfilmer hittar du inom hur man registrerar en ny patient, söker efter en befintlig patient och öppnar dennes patientprofil samt hur man registrerar en ny vårdkontakt.

Juridik och regelverk

Du hittar information om Juridik och regelverk för kvalitetsregister på www.kvalitetsregister.se.

Frågor och support

Hör gärna av dig om du har några funderingar eller något är oklart.

Telefonnummer till support: 08-524 832 29
E-post: info@neuroreg.se

Du kan också kontakta våra nationella koordinatorer: 

Koordinator för Svenska neuroregister, Lillemor Bergström, Tel: 08-123 131 34,
E-post: lillemor.bergstrom@regionstockholm.se

Koordinator för Parkinson-registret, LinnéaEdman-Persson,  Tel: 046-17 55 01,
E-postLinnea.Edman-Persson@skane.se

Koordinator för MS-registret, Anna Cunningham, Tel: 070-221 63 82,
E-post: anna.cunningham@regionstocksholm.se

Koordinator för övriga delregister, Eva-Carin Jacobsson, Tel: 08-585 830 42,
E-post: eva-carin.jacobsson@regionstockholm.se