Om Svår neurovaskulär huvudvärk

Om registret för svår neurovaskulär huvudvärk

Om registret för svår neurovaskulär huvudvärk

Registret för svår neurovaskulär huvudvärk är inriktat på kvalitetsuppföljning av ett antal ovanliga huvudvärksformer,  kroniska eller återkommande, med hög smärtintensitet och som utgör diagnostiska utmaningar även för specialister. Registret är interventionsinriktat. Nya avancerade behandlingar ställer krav på uppföljning av effekt och kontroll av biverkningar, tex behandling av trigeminovaskulära huvudvärkssyndrom (TAC:s) och kronisk migrän. 

Nedanstående primära huvudvärkstillstånd kan idag att följas i registret för svår neurovaskulär huvudvärk:
Migränsyndrom
- Kronisk migrän, migrän med eller utan aura
Trigeminovaskulära huvudvärkssyndrom (TAC:s)
- Klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk, CH)
- Paroxysmal hemikrani
- SUNCT/SUNA
- Hemicrania continua

Syfte: 
Att följa och utvärdera behandling på nationell och lokal nivå
Att samla information för klinisk forskning