Huvudvärk - Länkar

Huvudvärk - Länkar

Huvudvärksförbundet - Driver frågor som rör personer med migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk. 

Karolinska Institutets webbplats - Instutionen för klinisk neurovetenskap ki.se

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro (Neuro eller Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR).

Svenska Huvudvärkssällskapet är en professionsförening som arbetar för ökad information, kunskap  och forskning om huvudvärkssjukdomar. På hemsidan finns bl.a. dokument för utredning och behandling av de vanligaste huvudvärkssjukdomarna och information om Neuroregistret. 

Svenska neurologföreningen (SNF) är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens i neurologi (nervsystemets sjukdomar) och läkare under utbildning till neurologer. SNF är både en facklig och en vetenskaplig organisation vars uppgift är att hävda neurologins och neurologernas intressen i Sverige.