Kontakt Svår neurovaskulär huvudvärk

Svår neurovaskulär huvudvärk - Kontakt

Svår neurovaskulär huvudvärk - Kontakt

Delregisteransvarig

Elisabet Waldenlind
E-post: elisabet.waldenlind@regionstockholm.se

Ingela Nilsson Remahl
E-post: ingela.nilsson-remahl@regionstockholm.se

Koordinator

Eva-Carin Jacobsson
Tel: 08-123 830 42
E-post: eva-carin.jacobsson@regionstockholm.se

Patientföreträdare

Jenny Norén, Huvudvärksförbundet
E-post: Jenny.noren@huvudvarksforbundet.seStyrgrupp/arbetsgrupp

Annica Stålblom
supportsjuksköterska, ME Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset

Elisabeth Forsberg
supportsköterska, ME Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset

Elisabet Waldenlind
delregisteransvarig

Eva-Carin Jacobsson
registerkoordinator

Gotte Ringqvist
barnneurolog, Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm

Ingela Nilsson Remahl
delregisteransvarig

Jenny Norén
patientrepresentant Huvudvärksförbundet

Linda Flemsjö
neurologsjuksköterska, Neurologkliniken Universitetssjukhuset Örebro 

Maria Bograkou
vuxenneurolog, Neurologkliniken Universitetssjukhuset i Linköping

Mattias Linde
vuxenneurolog, Neurovård Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sven Jackman
vuxenneurolog, Akademiska sjukhuset Uppsala