Forskning Svår neurovaskulär huvudvärk

Svår neurovaskulär huvudvärk - Forskning

Svår neurovaskulär huvudvärk - Forskning

Hösten 2018 gjordes en större revision av registret för svår neurovaskulär huvudvärk framförallt genom utbyggnad av Patientens Egen Registrering (PER) där patienten själv nu kan registrera sina huvudvärksanfall i en dagbok för migrän respektive för klusterhuvudvärk. Funktionsskalor har introducerats får att kunna följa huvudvärkens påverkan på patienterna livssituation och livskvalitet, deras sömn, och eventuella ångest- eller depressionsmanifestationer. Störningar av sömn och depressions- och ångesttillstånd kan leda till försämring av migrän och kan bidra till utvecklingen till kronisk migrän. 

Under 2019 har antalet registrerade patienter ökat starkt och likaså antalet patienter som registrerar anfall regelbundet för uppföljning före och under nyinsatt behandling och effekt på funktionsskalorna (PROM/PREM). Data för 2019 är under sammanställning gällande uppföljning av den nya behandlingen av kronisk migrän med monoklonal antikroppsbehandling mot CGRP/CGRPreceptorn.