Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom - Statistik

Parkinsons sjukdom - Statistik

Data får värde först när de används!

Visualiserings och Analysplattform (VAP)

Titta på den öppna delen av vår Visualiserings- och Analys Plattform (VAP) >>

Registret för Parkinsons sjukdom har skapat en webbaserad plattform för live -visualisering och interaktiv statistisk analys av insamlade data. Systemet byggs på fördefinierade analystyper som kontrolleras genom ett grafiskt användargränssnitt.

Automatiska rapporter är fördelade i olika funktionskategorier som innehåller ett flertal analyser, anpassade till användares behov.

Fler diagram och ytterligare statistik på PAL- och enhetsnivå finns tillgänglig för användare efter inloggning i Svenska neuroregister.
Logga in i registret här >>

 

Neurodashboard

Vår Neurodashboard innehåller resultat och statistik av datamängder och jämförelser mellan regioner och enheter för 9 delregister på enhetsnivå.

Resultaten presenteras i tabeller och figurer i realtid. För vårdgivare som har möjlighet till inloggning finns ytterligare detaljerad information.