Forskning Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom - Forskning

Parkinsons sjukdom - Forskning

Registret för Parkinsons sjukdom avses också mera specifikt medverka till forskning och utveckling genom:
-Att möjliggöra samarbete med planerade och framtida nationella som internationella forskningsprojekt såväl prekliniskt som kliniskt
-Att skapa en bas för epidemiologiska studier på nationell nivå”

https://www.swemodis.se/