Behandling Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom - Behandling

Parkinsons sjukdom - Behandling

Parkinsons sjukdom är en handikappande sjukdom där det saknas botande eller bromsande medicin men där det finns en rad olika symtomlindrande behandlingar varav flera s.k. avancerade terapier. I första hand L-dopa/carbidopa- respektive apomorfin-pumpbehandling, infusion med bärbara pumpar och djupelekrodsstimulering (DBS), vilka alla har gynnsamma effekter på livskvaliteten.