Årsrapport Neuromuskulära sjukdomar NMIS

Årsrapport NMIS

Årsrapport NMIS

NMISregistrets årsrapport för 2019 redovisar bland annat vilka parametrar som registreras i registret, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även effekten av registrets insatser i vården och prioriterade utvecklingsområden för registret.

NMIS årsrapport 2019 (pdf, 2,5 MB).

Hela Svenska neuroregisters årsrapport med alla 10 delregister finns på sidan dokument.
Välkommen att kontakta oss på info@neuroreg.se om du söker en äldre årsrapport.