Narkolepsi Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER) är en internettjänst i Svenska neuroregister, där du inför nästa besök kan fylla i information om hur du mår. Genom att fylla i skalorna blir du mer delaktig din behandling och kan också bidra till att kvalitetssäkra och förbättra vården. En återkoppling i form av en översiktsrapport över din sjukdom och behandling fås direkt i systemet.


Skalor som finns i Patientens Egen Registrering (PER) för narkolepsi

- Livskvalitet – EQ-5D-5L
- Livskvalitet - EQ-5D-Y (eng. Youth) för ungdomar
- Mått på sömnighet - ESS (Epworth Sleepiness Scale)
- Skattning av symtom - Symtom score
- Sysselsättning (arbetsförmåga)
- Body Mass Index – BMI
- Psykiskt mående – HAD
- Kataplexi
- Psykologiska symtom
- Hälsa och Livskvalitet – RAND-36
- Mått på sömnighet hos barn/ungdomar - SDQ-P, SDQ-S

 

Börja rapportera in data hemifrån

För att komma igång och registrera i PER måste du finnas med i Svenska neuroregister. Hör av dig till din sjuksköterska eller läkare som inkluderar dig och anger din e-post och/eller mobilnummer under Redigera basdata/Redigera patientprofil i registret för att kunna ta emot lösenord. Du kan även logga in med hjälp av BankID om du redan finns registrerad i Svenska neuroregister.

Logga in i PER

Rapportera data på klinik före mottagningsbesöket

Rapportering in i PER kan även ske direkt på mottagningen via en dator eller läsplatta om mottagningen har tillgång till det. Vårdpersonal som är användare av Svenska neuroregister loggar in i PER som Vårdgivare via hemsidan med sin vanliga registerinloggning. Det räcker då för patienterna att ange sitt personnummer, men de måste finnas registrerade i Svenska neuroregister.

Mer information

Patient-information om hur man loggar in i PER (pdf, 83 kB)

Broschyr om Patientens Egen Registrering (PER) (pdf, 969 kB)