Narkolepsi - Länkar

Narkolepsi - Länkar

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro (Neuro eller Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR). Mer information om narkolepsi på NEURO webbplats.

Narkolepsiföreningen, ​Föreningen är en intresseförening för de som drabbats av narkolepsi till följd av vaccination med Pandemrix. 

1177 Vårdguidens webbplats om narkolepsi