Kontakt Narkolepsi

Narkolepsi - Kontakt

Narkolepsi - Kontakt

Delregisteransvarig

Anne-Marie Landtblom
Anne-Marie Landtblom
Telefon: 070 5591670
E-post: anne-marie.landtblom@neuro.uu.se
 

Patientföreträdare

Pia Andersson
E-post: narkolepsi@neuro.se 

Camilla Michelsen
E-post: camilla.michelsen@neuro.se

Styrgrupp

Anne-Marie Landtblom,vuxenneurolog
Akademiska sjukhuset Uppsala

Camilla Michelsen
patientföreträdare NEURO

Lillemor Jansson supportsjuksköterska
Akademiska sjukhuset Uppsala

Magnus Lundkvist neurolog
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Pia Andersson
patientföreträdare NEURO

Pontus Wasling neurolog
Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Ulf Kläppe neurolog
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm