Narkolepsi Årsrapport

Årsrapport narkolepsi

Årsrapport narkolepsi

Narkolepsiregistrets årsrapport för 2022 redovisar bland annat vilka parametrar som registreras i registret, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även effekten av registrets insatser i vården och prioriterade utvecklingsområden för registret.

Narkolepsi årsrapport 2022 (pdf, 1,6 MB).

Sammanfattande Årsrapport narkolepsi 2022 riktad till patienter (pdf, 0,5 MB)

Hela Svenska neuroregisters årsrapport med alla 10 delregister finns på sidan dokument.
Välkommen att kontakta oss på info@neuroreg.se om du söker en äldre årsrapport.