Om Myastenia gravis

Om Myastenia gravis

Om Myastenia gravis

Myastenia gravis (MG) är en sjukdom som förekommer över hela världen och hos båda könen. Den är dock vanligare hos kvinnor. Orsaken är okänd, men man tror att det finns en koppling till kroppens immunsystem. Bland annat finns det ett visst samband med andra immunologiska sjukdomar, som reumatiska sjukdomar och olika tillstånd i sköldkörteln. Man har också funnit ett samband hos vissa personer med MG med förändringar i brässen, thymus. 

Symtomen på MG är muskelsvaghet, antingen i enstaka muskler/muskelgrupper eller generellt i kroppen. Detta beror på en rubbning i överföringen av impulserna från nerv till muskel, en minskad känslighet i muskeländplattan. Svagheten kommer vanligen efter upprepad aktivitet och ofta återgår det till det normala bara efter en minuts vila.

Diagnosen kan ställas med tester där man tillför läkemedel som påverkar muskulaturen, samt med andra muskelfunktionsundersökningar (EMG).

Mer information

1177 Reportage: Myastenia gravis, Margarethas berättelse

Internetmedicins webbplats Myastenia gravis - diagnos och behandling

Neuros webbplats: Myastenia gravis (MG)