MG - Nyheter

MG - Nyheter

EQ-5D i MG-registret 

MG-registret har under lång tid använt EQ5D-3L, en standardiserad självskattningsskala för att beskriva och mäta hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.

Övriga delregister i Svenska neuroregister använder EQ5D-5L och 2023-04-01 övergår även MG-registret till EQ5D-5L. 

Mer information om EQ-5D hittar du på EuroQoLs hemsida.

2023-03-27