MG - Länkar

MG - Länkar

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro (Neuro eller Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR). Mer information om myastenia gravis på NEURO webbplats.

SNEMA består av en grupp neurologer och neurofysiologer med specialintresse för neuromuskulära sjukdomar.