MG - Forskning

MG - Forskning

Pågående forskning inom myastenia gravis

Nationella studier:
GEMG (Genes and environment in myasthenia gravis): En nationell prevalent kohortstudie för identifiera riskfaktorer för att utveckla MG, men även för risken att utveckla svår sjukdom.

Utvärdering av läkemedelseffekt vid MG: Retrospektiva studier av nationella register samt RINOMAX- en placebokontrollerad, dubbelblindad randomiserad studie för utvärdering av effekten av Rituximab vid nydebuterad MG.

Lokala studier Stockholm:
Immunologiska studier av MG: Studier av de underliggande immunologiska sjukdomsprocesserna samt för att finna biomarkörer för olika typer av MG samt svar på behandling, baserat på prover insamlade i samband med diagnos och behandlingsstart.

Vetenskapliga publikationer 2020

Brauner S, Eriksson-Dufva A, Hietala M A, et al. Comparison Between Rituximab Treatment for New-Onset Generalized Myasthenia Gravis and Refractory Generalized Myasthenia Gravis JAMA Neurol. 2020 Aug 1;77(8):974-981.