Årsrapport Myastenia gravis

Årsrapport myastenia gravis

Årsrapport myastenia gravis

Myastenia gravisregistrets årsrapport för 2022 redovisar bland annat vilka parametrar som registreras i registret, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även effekten av registrets insatser i vården och prioriterade utvecklingsområden för registret.

Myastenia gravis årsrapport 2022 (pdf, 2,2 MB).


Hela Svenska neuroregisters årsrapport med alla 10 delregister finns på sidan dokument.
Välkommen att kontakta oss på info@neuroreg.se om du söker en äldre årsrapport.