Årsrapport Multipel skleros

Årsrapport multipel skleros

Årsrapport multipel skleros

Multipel sklerosregistrets årsrapport för 2022 redovisar bland annat vilka parametrar som registreras i registret, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även effekten av registrets insatser i vården och prioriterade utvecklingsområden för registret.

Multipel skleros årsrapport 2022 (pdf, 3 MB).

Sammanfattande Årsrapport multipel skleros 2022 riktad till patienter (pdf, 1 MB)

Intervju med registerhållare Jan Hillert om MS årsrapport 2019

Hela Svenska neuroregisters årsrapport med alla 10 delregister finns på sidan dokument.
Välkommen att kontakta oss på info@neuroreg.se om du söker en äldre årsrapport.