Motorneuronsjukdom - Årsrapport

Årsrapport motorneuronsjukdomregistret

Årsrapport motorneuronsjukdomregistret

Motorneuronsjukdoms årsrapport för 2022 redovisar bland annat vilka parametrar som registreras i registret, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även effekten av registrets insatser i vården och prioriterade utvecklingsområden för registret.

Motorneuronsjukdom årsrapport 2022 (pdf, 2 MB).


Hela Svenska neuroregisters årsrapport med alla 10 delregister finns på sidan dokument.
Välkommen att kontakta oss på info@neuroreg.se om du söker en äldre årsrapport.