Om Inflammatorisk polyneuropati

Om registret för inflammatorisk polyneuropati

Om registret för inflammatorisk polyneuropati

Underdiagnoser

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (chronicinflammatorydemyelinatingpolyneuropathy, CIDP)
är en inflammatorisk sjukdom i perifera nerver (nervsystemet utanför hjärnan och ryggmärgen). Demyelinisering innebär att det fettrika isoleringsskiktet (myelinet) runt nervtrådarna bryts ner, och polyneuropati betyder att funktionen i flera nerver är nedsatt.

Den amerikanske neurologen James H Austin gjorde 1958 en av de tidigaste beskrivningarna av CIDP genom att redogöra för hur en kronisk polyneuropati förbättrades av behandling med kortison. Det dröjde sedan till 1984 innan de amerikanska läkarna Peter J Dyck och Barry G Arnason kunde bekräfta att det rörde sig om en inflammatorisk reaktion som påverkade myelinet i perifera nerver.

CIDP angriper nervtrådar som kontrollerar muskelkraft (motorik), känsel (sensorik) samt ibland också icke-viljestyrda (autonoma) funktioner som hjärtrytm eller tarmrörelser. Sjukdomen förlöper ofta i skov (försämringsperioder) eller har ett mångårigt kroniskt förlopp. Den utvecklas som regel symmetriskt i flera nerver samtidigt.

Guillain-Barré syndrom (GBS)
Det finns också en akut form av inflammatorisk polyneuropati, Guillain-Barrés syndrom (GBS eller akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, AIDP). Medan insjuknandet i CIDP är smygande och sjukdomen är fortskridande har Guillain-Barrés syndrom ett snabbare förlopp, och en stor andel tillfrisknar inom 6 till 12 månader

Multifokal Motorisk Neuropati (MMN)
innebär att det finns en störning i nervtrådarnas överledning av nervimpulser i kroppens perifera muskelnerver. Det gör att muskelkraften avtar, framför allt i armar och ben. Sjukdomen kallas också motorisk neuropati med multipla konduktionsblockeringar, vilket betyder att avbrotten i impulsöverledningen finns på flera ställen i muskelnerverna utan att nervtrådarna är förstörda (Socialstyrelsen). Läs mer på https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/multifokal-motorisk-neuropati/
 
Mer information

Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården webbplats - Handläggning polyneuropati

Information om multifokal motorisk neuropati på Socialstyrelsens webbplats

Information om kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneurpatier på Socialstyrelsen webbplats

Information om kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) på Internetmedicins webbplats

Läkartidningen 2012-05-08 nummer 19 - Inflammatoriska polyneuropatier kan behandlas framgångsrikt 

Information om Guillain-Barrés syndrom (GBS) på Internetmedicins webbplats