Inflammatorisk polyneuropati - Forskning

IPN - Forskning

IPN - Forskning

För en planerad framtida behandlingsstudie om CIDP planeras rekrytering av patienter från de patienter med CIDP som kommer att vara registrerade i Inflammatoriska Polyneuropatiregistret.

En doktorandprojekt för att identifiera diagnostiska och prognostiska biomarkörer hos patienter med inflammatoriska polyneuropatier (GBS, CIDP, MMN oh PDN) har startats under 2018 och pågår fn inom Tema Hjärta Kärl Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset.

En epidemiologisk studie om CIDP, MMN och PDN i Stockholm, baserad på data från Inflammatorisk Polyneuropati delregistret planeras starta under 2019, i samarbete mellan Neurologiska klinikerna på Danderyds Sjukhus och Tema Hjärta Kärl Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset.