Forskningsnämnder för respektive delregister

Forskningsnämnder för respektive delregister

Vid diagnosspecifika frågor hänvisar vi till forskningsnämnd i respektive delregister:

Epilepsi:
Kristina Lidström
E-post: kristina.lidstrom@sll.se

Hydrocefalus:
Nina Sundström
E-post: nina.sundstrom@vll.se

Inflammatorisk neuropati:
Rayomand Press
E-post: rayomand.press@sll.se

Motorneuronsjukdom:
Caroline Ingre
E-post: caroline.ingre@sll.se

Multipel skleros:
Peter Sundström
E-post: peter.sundstrom@umu.se

Myastenia gravis:
Fredrik Piehl
E-post: fredrik.piehl@ki.se

Narkolepsi:
Anne-Marie Landtblom
E-post: anne-marie.landtblom@neuro.uu.se
Christian Baier
E-post: christian.baier@akademiska.se

Neuromuskulära sjukdomar, NMIS:
Anne-Berit Ekström
E-post: anne-berit.ekstrom@vgregion.se

Parkinsons sjukdom:
Sven Pålhagen
E-post: sven.palhagen@sll.se
Övriga kontaktpersoner:
Per Odin
E-post: per.odin@med.lu.se
Per Svenningsson
E-post: per.svenningsson@sll.se

Svår neurovaskulär huvudvärk:
Elisabet Waldenlind
E-post: elisabet.waldenlind@sll.se
Övriga kontakter: Ingela Nilsson Remahl
E-post: ingela.nilsson-remahl@sll.se