Skip to main content

Multipel skleros

iStock_000019341720_OK
Multipel skleros - MS är en livslång, kronisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS). MS är den näst vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos yngre vuxna.

MS förekommer dubbelt så ofta hos kvinnor som hos män. MS-registret arbetar för att bidra till MS-vården i Sverige och sprida ny kunskap om Multipel Skleros (MS) genom forskning och upplysning.

MS-registret har funnits sedan mitten av 90-talet. Drygt 60 vårdenheter från alla län i hela landet deltar i registerarbetet.

Här kan du se en animerad film hur MS-registret ökat sin täckningsgrad sedan starten 1998 >> klicka här