NMIS, Byte av Centralt personuppgiftsansvar (CPUA)

NMIS, Byte av Centralt personuppgiftsansvar (CPUA)

NMIS, Byte av Centralt personuppgiftsansvar (CPUA)

Nationellt kvalitetsregister för NMIS bytte 2019 centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA)

Alla nationella och regionala kvalitetsregister ska ha en myndighet
inom hälso- och sjukvården som ansvarar för personuppgiftshanteringen i registret. Eftersom kvalitetsregister innehåller uppgifter om patienter och deras hälsa är informationssäkerhet samt behörighets- och åtkomstkontroll centralt. Detta ansvar kallas centralt personuppgiftsansvar (CPUA). Nationellt kvalitetsregister för NMIS har bytt centralt
personuppgiftsansvarig myndighet. Tidigare var Region Örebro CPUA, men nu övergår ansvaret till Karolinska universitetssjukhuset. 

Ändamålet med kvalitetsregistret förändras inte och som patient har du alltid rätten att motsätta dig registrering, rätt att när som helst få uppgifter om dig själv utplånade ur registret samt rätt att ta del av uppgifter. I dessa fall skall du fortsättningsvis vända dig till Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm alternativt hittar blanketter på Svenska neuroregisters hemsida

Blankett begäran om Registerutdrag (pdf, 198 kB)

Blankett begäran om utträde (pdf, 187kB)

Svenska neuroregisters generella Patientinformation (pdf, 145kB)

Patientinformation på andra språk


Om du villkontakta Dataskyddsombudet hos Karolinska Universitetssjukhuset: Dataskyddsombudet, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Solna,
tel: 08-517700 00 (växel)
e-post: dataskyddsombud.karolinska@sll.se.