Skip to main content

Patientens Egen Registrering (PER)

Instruktion att komma igång med Patientens egen registrering (PER)

Här hittar du en enkel beskrivning hur du kommer igång med PER >> klicka här


Inom kort kommer en mer utförlig information om hur du som patient i registret för svår neurovaskulär huvudvärk fyller i PER.

Broschyr om PER hittar du under fliken Patientportal (PER) på hemsidan >> klicka här