Skip to main content

Årsrapport

Årsrapport 2018-2019 registret för svår neurovaskulär huvudvärk hittar du här >>klicka här.
Hela Svenska neuroregisters Årsrapport med alla 10 delregister hittar du under fliken dokument i den översta gråa menyraden.
 

Highligts ur Årsrapporten 2018-2019

Registret för svår neurovaskulär huvudvärk reviderades hösten 2019 med utbyggnad av Patientens Egen Registrering (PER) som det viktigaste arbetsverktyget i uppföljning av patienters behandling regionalt och nationellt. Det innefattar en ny migrändagbok, funktionsskalor och egenregistrering av symtom. Användningen av registret har ökat starkt under 2019.

Antalet registrerande neurologenheter/huvudvärkscentra har sedan 2018 ökat från 8 till 40 spridda i samtliga av landets sex regioner. Antalet registrerade patienter har ökat från 247 till 1230. Migrän har ökat från 20 till 933, varav 517 nyregistrerade patienter med kronisk migrän och 506 med den nya CGRP-antikroppsbehandlingen Aimovig. Antalet patienter med Horton har ökat från 215 till 274 (27%). Antalet behandlingar har under året ökat från 287 till 1675, en 6-faldig ökning.