Skip to main content

Patientportal (PER)

Patientportal med Patientens Egen Registrering (PER)

En patientportal på internet för Patientens Egen Registrering (PER) finns tillgänglig via Svenska neuroregister. I dagsläget finns det tillgängligt för sjukdomsgrupperna multipel skleros (MS), narkolepsi, motorneuron sjukdom och inflammatoriska polyneuropatier.

Du som är registrerad i Svenska neuroregister kan vara med och bidra med dina uppgifter genom PER och patientportalen. En återkoppling i form av en översiktsrapport över sjukdomen och behandlingen fås direkt i systemet. Du blir mer delaktig i beslut om behandling och har möjlighet att rapportera felaktigheter, det vill säga kvalitetssäkra vården. Genom systemet går det att utveckla nyare och bättre mätinstrument som kan komplettera eller ersätta de befintliga.

Det går att logga in till PER på din klinik eller hemifrån via bank-id eller med lösenord via registret som aktiveras av kliniken.
 
Instruktion för att komma igång med PER

Om du glömt ditt lösenord kontakta din vårdgivare

Logga in till PER här >>


Läs mer i vår folder om PER här >>
 

PERfolder_276

Utvecklingsprojekt NEUROQOL ITEM-bank 

Svenska neuroregister arbetar med ett utvecklingsprojekt för bättre frågeformulär via datorstöd.
Ett arbete med att översätta och införa dessa frågebatterier i form av ITEM-banks från NEUROQOL i USA pågår.

Artikel om Sveriges nationella ITEM-bank projekt PROMIS

Läs mer om PROMIS och NEUROQOL på healtmeasures.net

Svenska neuroregister på PROM-seminare nr. 5, september 2016

Poster 2016
Adaptation and Preliminary Testing of Six Neuro-QoL Item banks for use in the Swedish Neuro-registries/ Multiple Sclerosis registry (NEUROreg/MSreg) Chaplin J.(ECTRIMS conference London 2016)

 

Instruktionsfilmer

Se våra instruktionsfilmer på Svenska neuroregisters Youtubekanal >>