Skip to main content

Om Parkinsons sjukdom

I kroppen finns en signalsubstans, dopamin, som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Om man har Parkinsons sjukdom förstörs celler som tillverkar dopamin. Hjärnan får då svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser.
Parkinsons sjukdom börjar smygande och utvecklas sedan långsamt under resten av livet. Man kan inte bli frisk från sjukdomen, men det finns olika mediciner som kan minska besvären. Ungefär en av hundra personer över 60 år har Parkinsons sjukdom och den är vanligast hos män. Orsaken till varför man får sjukdomen är inte helt klarlagd (1177 Vårdguiden).
Läs mer …….http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Parkinsons-sjukdom/