Skip to main content

Publikationer

2016

Drissi N,Szakacs A, Witt St, Wretman A, Ulander M, Ståhlbrandt H, Darin N, Hallböök T, Landtblom AM, Engström M. Altered Brain Microstate Dynamics in Adolescents with Narcolepsy. Front Hum Neurosci 2016;10:369

Avhandling
Attila Szakács: "Narkolepsi i barn- Förhållandet kassorna influensa vaccination H1N1, Tillsammans Med psykiatriska och Kognitiva funktionsnedsättningar och konsekvenser i Det Dagliga livet"; Sahlgrenska Akademin; 30: e september, 2016. >> Klicka här för sammanfattning

2015

Landtblom AM, Engström M. Brain Krets jag sömnstörningar. Front Neurol 2015 14 april, 6: 66

2014
Sarkanen T, Niemelä V, Landtblom AM, Partinen M. Psychosis in patients with narcolepsy as an adverse effect of sodium oxybate. Front Neurol 2014 Aug 20;5:136. 

Landtblom AM, Engström M. The Sleepy Teenager – Diagnostic Challenges. Front Neurol 2014 Aug 4;5:140. 

Engström M, Hallböök T, Szakacs A, Karlsson T, Landtblom AM. Functional Magnetic Resonance Imaging In Narcolepsy And The Kleine-Levin Syndrome. Front Neurol 2014 June 25;5:105. 

Hallböök,T, Malmgren K, Feltelius N, Szakasc A, Landtblom AM. Narkolepsi - En sällsynt sjukdom med ökande betydelse. Läkartidningen 2014;111:1770-3

Landtblom AM. Neuroimaging In Sleep Disorders. Front Neurol 2014 Sep 23

Szakács A, Hallböök T, Landtblom AM. National svenska kansli den Narcolepsi, en del AV Statens Neuro Registret (Poster Denver, New York 2014) Landtblom AM, Zheliba N, Boström I. Ökning AV Målen Med narkolepsi EFTER Pandemrix Vaccination i Östergötlands län. ICNE 2014, 4: e internationella konferensen Om Neurology & Epidemiology, Kuala Lampur, Malaysia. (Poster presentation nr 661)

 

Affisch Urval 2014

Informationom Registret , ( engelsk)