Skip to main content

Om narkolepsi

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i regleringen av vakenhet och sömn. Det främsta symtomet är en uttalad sömnighet dagtid och sömnattacker som inte går att förhindra. Även attacker med plötslig kraftlöshet i musklerna och känsla av förlamning (kataplexi) samt hallucinationer och förlamning (sömnparalys) i samband med insomning och uppvaknande förekommer.

 • I Sverige beräknas cirka 4 000 personer ha narkolepsi.
 • Den diagnostiska incidensen är cirka 1 fall per 100 000 patientår. En topp finns vid 15–30 års ålder.
 • En ökad risk att insjukna har konstaterats bland barn, ungdomar och unga vuxna efter vaccination med Pandemrix 2009–2010 (Socialstyrelsen). Läs mer..
 • Narkolepsi
 •  Ladda ner sida
 • Share on facebookShare on printShare on emailShare on twitter
 • RSS 
 • För att stödja de familjer som drabbats av narkolepsi i samband med influensavaccinering med Pandemrix publicerar Socialstyrelsen samlad information om sjukdomen samt vad sjukvård, socialtjänst och myndigheter gör.
 • Neurologisk sjukdom som orsakar sömnighet och sömnattacker
 • Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i regleringen av vakenhet och sömn. Det främsta symtomet är en uttalad sömnighet dagtid och sömnattacker som inte går att förhindra. Även attacker med plötslig kraftlöshet i musklerna och känsla av förlamning (kataplexi) samt hallucinationer och förlamning (sömnparalys) i samband med insomning och uppvaknande förekommer.
 • I Sverige beräknas cirka 4 000 personer ha narkolepsi.
 • Den diagnostiska incidensen är cirka 1 fall per 100 000 patientår. En topp finns vid 15–30 års ålder.

En ökad risk att insjukna har konstaterats bland barn, ungdomar och unga vuxna efter vaccination med Pandemrix 2009–2010 (Socialstyrelsen). Läs mer ….Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/narkolepsi