Skip to main content

Narkolepsi

iStock_000027143996_OK
Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Den som har narkolepsi drabbas av plötsliga sömnattacker, oftast flera gånger per dag.

 
Efter att Pandemrix-vaccinationskampanjen visade sig kopplad till en ökad förekomst av narkolepsi, startade en rad åtgärder för att inventera och utreda situationen. Behovet av ett kvalitetsregister för registrering av diagnosticerande fall tillsammans med kliniska data samt behandlingsdata var uppenbart och började efter initiativ från Läkemedelsverket och Svenska neuroregsiter.
 
Syftet med registret är också att bidra till enjämlik vård nationellt med framförallt bättre möjlighet till att utvärdera behandlingseffekten.

Läs fler nyheter