Skip to main content

Patientens Egen Registrering Myastenia gravis

Patientportal med Patientens Egen Registrering (PER)
Patientens Egen Registrering (PER) är en internettjänst i Svenska Neuroregister, där du inför nästa besök kan fylla i information om hur du mår. Genom att fylla i skalorna blir du mer delaktig din behandling och kan också bidra till att kvalitetssäkra och förbättra vården. En återkoppling i form av en översiktsrapport över din sjukdom och behandling fås direkt i systemet.

Nu finns möjlighet att registrera i Patientens Egen Registrering (PER) för Myastenia Gravis.
 
Skalor som finns i Patientens Egen Registrering (PER)

  • MG symptom - MG-ADL (Myasthenia Gravis Activities of Daily Living Scale) 
  • Skala om dagligt liv - MG-QoL (Myasthenia Gravis Quality Of Life) 
  • Livskvalitet – EQ-5D
     
Börja rapportera in data hemifrån
För att komma igång och registrera i PER måste du finnas med i Svenska neuroregister. Hör av dig till din sjuksköterska eller läkare som inkluderar dig och anger din e-post och/eller mobilnummer under Redigera basdata/Redigera patientprofil i registret för att kunna ta emot lösenord. Du kan även logga in med hjälp av BankID om du redan finns registrerad i Svenska neuroregister.

Logga in i PER här >> 
 
Rapportera data på klinik före mottagningsbesöket
Rapportering in i PER kan även ske direkt på mottagningen via en dator eller läsplatta om mottagningen har tillgång till det. Vårdpersonal som är användare av Svenska neuroregister loggar in i PER som Vårdgivare via hemsidan med sin vanliga registerinloggning. Det räcker då för patienterna att ange sitt personnummer, men de måste finnas registrerade i Svenska neuroregister.

Instruktion för att komma igång med PER >>