Skip to main content

Behandling Myastenia gravis

Behandlingen beror på svårighetsgraden. Man kan ge läkemedel som påverkar impulsöverföringen eller som påverkar immunsystemet, till exempel kortison (1177).