Skip to main content

Myastenia gravis

iStock_000035752158_OK

Myastenia gravis (MG) är en sjukdom som förekommer över hela världen och hos båda könen. Den är dock vanligare hos kvinnor.  

Sjukdomen medför ökad motorisk uttröttbarhet, där den bakomliggande orsaken är att kroppens immunsystem reagerar mot kopplingen mellan motoriska nervändslut och muskelfibrer. Hos en del personer tros en störning i brässens (tymus) funktion bidra till att sjukdomen uppkommer.
MG är den kanske mest typiska av de neurologiska autoantikroppsmedierade sjukdomarna. Sjukdomen är forfarande relativt okänd och mycket av vår kunskap bygger på erfarenheter från relativt små sjukhusbaserade kohortstudier.

Syftet med registret är att bidra till att vi på nationell bas ska kunna få fram viktig information om prognos och behandling av MG.