Skip to main content

Patientens Egen Registrering Multipel skleros

Patientportal med Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER) är en patientportal som finns tillgämglig för MS-patienter via Svenska neuroregister.
Har du MS kan du vara med och bidra med dina data till Svenska neuroregister genom portalen. En återkoppling i form av en översiktsrapport över sjukdomen och behandlingen fås direkt i systemet. Du blir mer delaktig i beslut om behandling och har möjlighet att rapportera felaktigheter, det vill säga kvalitetssäkra vården. Genom systemet går det att utveckla nyare och bättre mätinstrument som kan komplettera eller ersätta de befintliga.

Instruktion för att komma igång med PER

Artiklar om Patientens Egen Registrering (PER) Följande sex skalor finns som Patientens Egen Registrering (PER) - Svenska Manual till MS-kollen finns här >>

Skalor i Patientens Egen Registrering (PER) - Engelska Återkoppling i fom av en patientrapport för utskrift finns på inrapporterade skalor samt den neurologiska skalan EDSS, skov och behandling.
 

Börja rapportera in data hemifrån

För att komma igång och registrera i Patientportalen för MS måste du finnas registrerad i Svenska neuroregister. Hör av dig till din sjuksköterska eller läkare som registrerar dig och anger din e-post och mobilnummer under Redigera basdata/Redigera patientprofil i registret för att kunna ta emot lösenord.

Du kan även logga in med hjälp av Bank-ID om du redan finns registrerad i Svenska neuroregister.

Klicka här >> för att logga in och rapportera dina data (länk till PER-inloggningen)
 

Rapportera data på klinik före mottagningsbesöket

Du kan rapportera in i PER på din mottagning via en dator eller läsplatta om de har tillgång till det. Vårdpersonal som är användare av Svenska neuroregister kan logga in i PER som Vårdgivare via hemsidan med sin vanliga registerinloggning. Det räcker då för patienterna att ange sitt personnummer, men de måste finnas registrerade i Svenska neuroregister.

För att testa PER som vårdgivare skriv in personnummer på demopatient 121212-1212.

Klicka här för att logga in till PER>>

 
Broschyr om PER finns här>>

PERfolder_276

 

Några exempel på Patientens Egen Registrering (PER)

Skärmklipp PER Karin
PER skalor MS Karin Ex PER FSMC Karin


Utvecklingsprojekt NEUROQOL ITEM-bank 

Svenska neuroregister arbetar med ett utvecklingsprojekt för bättre frågeformulär via datorstöd.
Ett arbete med att översätta och införa dessa frågebatterier i form av ITEM-banks från NEUROQOL i USA pågår.

Läs mer om PROMIS och NEUROQOL på healthmeasures.net

Svenska neuroregister på PROM-seminare nr. 5, september 2016

Poster 2016
Adaptation and Preliminary Testing of Six Neuro-QoL Item banks for use in the Swedish Neuro-registries/ Multiple Sclerosis registry (NEUROreg/MSreg) Chaplin J.(ECTRIMS conference London 2016)