Skip to main content

Neuromyelitis Optica - NMO - Devics sjukdom

Neuromyelitis optica (NMO) är en autoimmun sjukdom som ingår i sjukdomsgruppen NMO-spektrumtillstånd. De vanligaste symtomen vid neuromyelitis optica är inflammation i synnerven och i ryggmärgen, men ibland kan även andra delar av centrala nervsystemet påverkas, som kräkningscentrum i hjärnstammen samt delar av hjärnan. Synnervsinflammationen karaktäriseras av smärtor i ögonen och synnedsättning, och ryggmärgsinflammationen leder till nedsatt känsel och förlamningar i ben och armar. Förmågan att kontrollera urinblåsan påverkas ofta.
Sjukdomen finns i två former, en övergående och en som ger återkommande skov och är något vanligare. Tidigare har neuromyelitis optica ansetts vara en variant av multipel skleros (MS), men det är en egen sjukdom där orsak och behandling ser annorlunda ut.

Källa: Socialstyrelsen