Skip to main content

Patienter i MS-registret jämfört med patientregistret (PAR)

Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister för olika neurologiska sjukdomsgrupper. Ett av delregistren är Svenska MS-registret, som registrerar patienter med multipel skleros (MS). MS-registret startade i mitten av 1990-talet och lanserades officiellt 2001. Den avsedda registerpopulationen är alla MS-patienter i riket.

 
Om täckningsgradsanalysen

Täckningsgrad

MS-patienter i MS-registret jämfördes med MS-patienter i patientregistret (PAR) uppdelat per år för åren 2014-2017. Täckningsgraden beräknas som en procentandel med:  
  • Täljare - Antal individer registrerade i MS-registret t.o.m. aktuellt år 
  • Nämnare - Totalt antal individer registrerade i antingen MS-registret eller patientregistret t.o.m. aktuellt år

Urval ur MS-registret

Patienter (unika individer, i livet och ej emigrerade vid slutet av respektive period) registrerade i MS-registret t.o.m. 2014, 2015, 2016 eller 2017 och aktuella i registret vid slutet av respektive period
 

Urval ur patientregistret

Patienter (unika individer, i livet och ej emigrerade vid slutet av respektive period) med diagnos 340 (ICD8-9) eller G359 (ICD10) registrerade i patientregistret t.o.m. 2014, 2015, 2016 eller 2017
 

Matchningskriterium

Personnummer i MS-registret matchades mot personnummer i patientregistret.


Övrigt om databehandlingen

Inklusionskriterium för patientregistret: MS-diagnos vid minst två tillfällen under respektive period eller vid ett tillfälle under periodens tre senaste år. Namn på vårdenheter har i första hand hämtats från MS-registret. Landsting avser producerande landsting, dvs. det landsting som vårdenheten tillhör.

Klicka här för >> Täckningsgrad (%) MS-registret och patientregistret MS-patienter jämfört med patientregistret – 2017

Klicka här för >>Täckningsgrad (%) för MS-registret uppdelat på År och Landsting 

Klicka här för >> Täckningsgrad – MS-registret jämfört med patientregistret (PAR) uppdelat på enhetsnivå 2014-2017     
        


REGISTERSERVICE
registerservice@socialstyrelsen.se
2018-11-27