Skip to main content

Motorneuronsjukdom

154192178_OKMotorneuronsjukdomar (MND) är ett samlingsnamn för en grupp neurologiska sjukdomar där motoriska nervceller, som styr den viljemässiga muskulaturen, bryts ner och så småningom slutar att fungera.

Det finns olika former av MND. De vanligaste är:
  • Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Detta är den klassiska MND och den  vanligaste typen i Sverige. Det finns även undergrupper till ALS, de är: 
    - Progressiv spinal muskelatrofi (PSMA)
    - Progressiv bulbär pares (PBP)
    - Primär lateral skleros (PLS)
 
  • Spinobulbär muskelatrofi, X-bunden SBMA (Kennedys Sjukdom). En ärftlig motorneuronsjukdom som ger långsam tilltagande muskelsvaghet och förtvining. 
 
Syftet med registret är att läkare från hela Sverige kan arbeta gemensamt för att förbättra sjukvården för patienter med motorneuronsjukdomar. Att arbeta registerbaserat kommer bidra till att hålla en hög och jämlik kvalitet för vården, och se till att behandlingsriktlinjer följs och att utredningar genomförs adekvat. Det skapar en forskningsbas för hela Sverige och möjliggör samarbeten kring motorneuronsjukdomar mellan sjukhus.

Läs fler nyheter