Skip to main content

Länkar

Karolinska Universitetssjukhuset, 
central personuppgiftsansvarig (CPUA), karolinska.se

Nationella kvalitetsregister, kvalitetsregister.se
är den centrala svenska webbplatsen om nationella kvalitetsregister. Här finns en förteckning över alla nationella kvalitetsregister som får medel, information om hur man söker pengar, information om organisation på det nationella planet med mera.
 

Neuro, neuro.seen oberoende organisation specialiserad på neurologi specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro. neuro.se
(Neuro eller Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR)

 
Viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar konsument.se/funktionsnedsattningar/ 

QRC Stockholm, qrcstockholm.se
Registercentrum QRC Stockholm har ett nationellt och regionalt uppdrag och är ett av flera registercentra i Sverige som stödjer utvecklingen av nationella kvalitetsregister. Styrgrupen för Nationella Kvalitetsregister har fastställt registercentras uppdrag.

Carmona, IT-leverantör Carmona.se

Socialstyrelsen Nationella riktlinjer MS och Parkinson 2016 socialstyrelsen.se

 
För sjukdomsspecifika länkar och samarbetspartners var god se under respektive sjukdomsflik. Epilepsi, Inflammatorisk polyneuropati, Motorneuronsjukdom, Multipel skleros, Myastenia gravis, Narkolepsi, Parkinsons sjukdom, Svår neurovaskulär huvudvärk.