Skip to main content

Kontaktpersoner

Support:
Du är välkommen att kontakta oss vid frågor
Telefon: 08 524 832 29
E-post: info@neuroreg.se

 

 

Registerhållare Svenska neuroregister


Prof. Jan Hillert, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
E-post: jan.hillert@ki.se

Kontaktuppgifter till delregisteransvariga
Epilepsi , Inflammatorisk polyneuropati , Motorneuronsjukdom , multipel skleros , myastenia gravis , Narkolepsi , Parkinsons Sjukdom , Svår neurovaskulär huvudvärk, Hydrocefalus, Neuromuskulära sjukdomar NMIS

Kontaktuppgifter till patientföreträdare;
Epilepsi , Inflammatorsik polyneuropati , Motorneuronsjukdom , multipel skleros , myasthenia gravis , Narkolepsi , Parkinsons Sjukdom , Svår neurovaskulär huvudvärk, NMIS

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) är Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm. Tfn 08 517 700 00. 

Dataskyddsombudet hos Karolinska Universitetssjukhuset.
Adress: Dataskyddsombudet, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Solna 
Telefon: 08-517 700 00 (växel)
E-post: dataskyddsombud.karolinska@sll.se

 

Koordinator Svenska neuroregister

Lillemor Bergström  
Telefon: 08 123 131 34
E-post:  lillemor.bergstrom@sll.se  

Leszek Stawiarz (Teknisk utvecklare)
Telefon: 08 524 845 00
E-post:  leszek.stawiarz@ki.se

Ulrika Mundt-Petersen (Parkinsons Sjukdom)
Telefon: 046 17 15 31
E-post: ulrika.mundt-petersen@med.lu.se

Eva-Carin Jacobsson (Epilepsi, Svår neurovaskulär huvudvärk, Inflammatorisk polyneuropati)   
Tel: 08 585 830 42
E-post:  eva-carin.jacobsson@sll.se

Anna Cunningham (MS)
Telefon: 08-524 832 22 eller 070-221 63 82
E-post: anna.cunningham@sll.se
 

Regionala koordinatorer

Region Södra
Karin Lennartsson
Telefon:  046 17 14 31
E-post:  karin.lennartsson@skane.se
 
Region Västra
Lena Silberberg
Telefon: 031 343 03 23
E-post:  lena.silberberg@vgregion.se
 
Region Östra
Helene Bergström
E-post: helene.bergstrom@regionostergotland.se

 
Region Norra
Anneli Sundström
Telefon: 090 785 48 68
E-post: anneli.sundstrom@regionvasterbotten.se

Region Örebro
Linn Rönnberg 
Tel: 019-602 22 51
E-post:linn.ronnberg@regionorebrolan.se
 
Region Stockholm
Eva-Carin Jacobsson
Tel: 08 585 830 42
E-post: eva-carin.jacobsson@sll.se