Skip to main content

Kontakt

Delregisteransvarig

Ulla Lindbom
Telefon: 08 585 800 00 (vx)
E-post: ulla.lindbom@sll.se
 
Övriga kontakter:
Kristina Lidström
Telefon: 08 585 800 00 (vx)
E-post: kristina.lidstrom@sll.se 

Koordinator
Eva-Carin Jacobsson

Telefon: 08-585 830 42
E-post: eva-carin.jacobsson@sll.se
 

Patientföreträdare
Berndt Ohlin

Telefon: 070 296 86 89

E-post: berndt.ohlin@epilepsi.se