Skip to main content

Behandling

När och varför ska man få behandling?

Fördelarna med den medicinska behandlingen måste vägas mot nackdelarna. Om man bara har haft anfall i samband med kraftigt provocerande omständigheter kan man kanske slippa ytterligare anfall om man undviker dessa. Av alla som fått ett första oprovocerat anfall är det bara hälften som får återfall. Därför är det vanligt att man får behandling först efter två oprovocerade anfall.

Om anfallen har varit mycket lindriga får man ibland ingen medicin även om man har haft flera anfall. Å andra sidan kan man få behandling redan efter ett anfall om risken för återfall är särskilt stor och konsekvenserna av ett andra anfall kan bli allvarliga. Innan man börjar med en behandling är det därför viktigt att ha en noggrann diskussion med sin läkare (1177 Vårdguiden). Läs mer