Skip to main content

Epilepsi

451943611_OKAv de långvariga neurologiska sjukdomarna utgör epilepsi den största diagnosgruppen där 0,7 procent av befolkningen beräknas ha en aktiv epilepsisjukdom. I Sverige finns cirka 70 000 personer med epilepsi, varav cirka 10 000 är barn. 
 

Epilepsisjukdomen innebär återkommande epilepsianfall. Anfallen kan ha en mycket varierande symtombild och samma patient kan ha flera olika typer av anfall. Frånvaroattacker och kramper är vanliga anfallstyper.
 
Syftet med ett epilepsiregister är att förbättra kvalitet avseende uppföljning och möjlighet till överblick av ofta komplexa och livslånga sjukdomsförlopp. Önskemål har länge funnits om en lättöverskådlig grafisk information där effekter av läkemedelsbehandling kan kopplas till anfallskontroll samt där allvarlig eller viktig medicinsk händelse framgår tydligt.

-Att göra information angående specifik diagnos och utredning lättillgänglig.
-Att tydliggöra huruvida viktig information har givits och när.
-Att skapa möjlighet till långsiktig uppföljning samt ge stöd för klinisk forskning
 

Läs fler nyheter